Auduma žalūzijas

Auduma žalūzijas
Auduma žalūzijas, kuras var ievietot gan loga ailē, gan virs ailes, gan tieši uz loga stikla